company Historia Żydów w Wielkopolsce

Historia Żydów w Wielkopolsce

Logo
Historia Żydów w Wielkopolsce rodzili się owo fundacja spotkań tudzież opowieści. Stworzyli ją Izraelka tudzież Polak. Chcemy zbliżać nasze społeczności. Interesują nas Żydzi jako punkt programu kultury polskiej oraz w charakterze siła robocza tacy, podczas gdy my, ofiary Holokaustu. Interesuje nas przeszłość, my współcześni w relacji do niej i dająca się polepszać przyszłość. Fundacja ma kształtownik twórczy, edukacyjny, społeczny, wielokulturowy, antydyskryminacyjny. Zamierzamy robić wyjątkowo aktywnie w Poznaniu i Wielkopolsce.Życie w części Kultura tudzież awantura zamieszcza materiały pozwalające odgadnąć żydowskie dziedzictwo Wielkopolski - ściśle mówiąc całego regionu, jak konkretnych miejscowości. Dzieje Żydów w Lesznie, Wągrowcu, Koźminie, Zagórowie, Pyzdrach, Kępnie oraz szeregu innych miejscowości. Umieszczamy po tej stronie teksty o kulturze, historii, ludziach, obiektach, życiu gmin, życiu codziennym, itp. Teksty naukowe, popularyzatorskie, relacje, wywiady, wspomnienia, dokumenty, fotografie, listy, części książek. Bogactwo oraz spectrum materiału ma szafować arsenał oraz wielorakość żydowskiego życia, które w nich się toczyło. To dziedzictwo nieznane w Polsce.

Offer:

Name: Historia Żydów w Wielkopolsce
address: Buczkowice 43-374, ul. Bazarowa 1
Employees: Leszek Dobiecki, Witold Frydrychowicz, Franciszek Buczkowski,


Date added: 11-07-2021