company Umowy Śmieciowe

Umowy Śmieciowe

Logo
OZZ Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny zgoda zawodowy, założony spośród inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu tudzież lokalnych ruchów społecznych. Przez ostatnie 10 lat w ramach OZZ IP powołano szereg nowych komisji w różnych sektorach tudzież wnich informaujemy w sprawach dotyczących jak założyć związek zawodowy. Uczestniczyliśmy w niejednym konfikcie z pracodawcą, organizowaliśmy niejeden spięcie zbiorowy. Podejmowaliśmy niewygodne tematy (m.in. predyspozycja pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), wyrażaliśmy opór poniżej prywatyzacji służby zdrowia i sektora opieki, wspieraliśmy pracowników w żadnym razie przedtem niezrzeszonych (np. artystów bądź zatrudnionych na śmieciowych umowach). Systematycznie rozwijamy struktury a podejmujemy działania na przedmiot budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego. Naszym celem jest przezwyciężenie dominacji szefów a właścicieli ponad pracownikami natomiast formowanie równego oraz sprawiedliwego społeczeństwa.

Offer:

Name: Umowy Śmieciowe
address: Widuchowa 74-120, ul. Aleja Leśna 77
Employees: Henryk Adamiuk, Florian Fijewski, Zbigniew Borys, Marek Bury, Józef Dziurawiec, Ryszard Błaszczykowski, Alojzy Kaczmarek, Czesław Hejmo, Przemysław Andrzejak,


Date added: 21-09-2021